Teorija barv - Spletna trgovina Saji

Pojdi na vsebino

Teorija barv

Likovne tehnike > Slikanje z akrilnimi barvami > Barve > Osnovne zakonitosti

Da lahko uspešno in učinkovito slikaš z barvami j e pomembno, da poznaš in razumeš  osnovna pravila barvne teorije. Ta vsebuje nekaj osnovnih zakonitosti barv in pravil, kako barve vplivajo druga na drugo, ter kakšne občutke vzbujajo pri gledalcu. Barve in njihove kombinacije imajo namreč moč, da v gledalcu izzovejo različna čutenja. Izbira ustreznih bar zato vpliva na želeno občutenje slike in pričakovano dojemanje naslikanega razpoloženja.

Poznavanje in upoštevanje pravil barvne teorije pripomore k uspešni in učinkoviti izbiri barv za sliko.

Nazaj na vsebino